Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ άριθμ. 129Ε1 στην αγροτική περιοχή στην Κοινότητα Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: