Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω μείωσης του εμβαδού του μισθίου εξαιτίας εργασιών απαλλοτρίωσης. Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων και επανασύνταξη αυτών.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: