Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 193α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: