Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο ταμείου έτους 2017).

Αριθμός Απόφασης:

043

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: