Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 82 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: