«Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικών τα οποία είναι μη λειτουργικά και η αξία τους είναι μηδενική».

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: