Έγκριση προγραμματικής πρακτικής άσκησης μαθητών ΟΑΕΔ, στον Δήμο μας

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: