: Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ROMA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 028.9iv)

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: