Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαΐου Ιουνίου 2012 και ψήφιση των απαιτούμενων πιστώσεων.

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο