Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέσα σε κατάστημα ψιλικών επί των οδών Σωκράτους 45 και Θ. Χατζίκου 38, στον Ιωακειμίδη Χρήστο

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: