Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων για το έτος 2014». Κατακύρωση Αποτελέσματος μέρους Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

460

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: