Έγκριση προσφυγής στις διοικητικές αρχές κατά της με αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: