Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης και στα πλαίσια της Πράξης : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», με κωδικό ΟΠΣ 5001351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”.

Αριθμός Απόφασης:

363

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: