Εξέταση της από 24.11.16 προδικαστική διοικητική προσφυγή, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΤΑΡΙΝΙΔΗΣ,ΣΥΜΕΩΝ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ...κατά της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ,ΑΔΑΜΑΝ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στα πλαίσια διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού......

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: