Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της εταιρείας «Αφοι Καμπάρη Ο.Ε.» από το υπ’ αριθ. 193βα ακίνητο

Αριθμός Απόφασης:

370

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: