Έγκριση Πρωτοκόλλου - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ», με αριθμό μελέτης 15/2018 και προϋπολογισμό 502.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: