Έγκριση Πρωτοκόλλου – Οριστικής Παραλαβής του έργου: »ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ.μελ.66/2012.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: