Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ως προς την συμμόρφωση της εταιρίας με επωνυμία AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ως προς τις απαιτήσεις της υπ’αριθμ.18814/12-10-20 σύμβασης για την Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων τουλάχιστον 4 θέσεων. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: