Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αρ. μελ. 90/2012

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: