Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 76/2011

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: