Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βαφές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου» (αριθ. μελέτ. 29/2009 – ΑΑΕ 375)

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: