Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ » με αριθμ. μελ. 68/13 και προϋπολογισμό 199.977,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

050

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: