Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ » με αρ. μελ. 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: