Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου οδού Έλλης Αλεξίου » με αρ. μελ. 63/2009 και προϋπολογισμό : 281.923,95 €.

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: