Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» αρ. μελ. 59/2020

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: