Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εκσκαφή – μεταφορά μπαζών και απορριμμάτων από το αθλητικό Κέντρο Γ. Κυρίμη» με αριθμ. μελ.: 81/2009 και προϋπ/σμό: 44.399,76 €.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: