Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των χώρων υγιεινής, των θερμαντικών σωμάτων & της στέγης του κτιρίου όπου στεγάζονται το 3ο Γυμνάσιο , 2ο Αθλητικό Λύκειο, 1ο Δημοτικό Σχολείο & 1ο Λύκειο του Δήμου Μενεμένης», με αρ

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: