Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού επί της οδού Ελευθερίας», με αρ. μελ. 28/2010 και πρ/σμό 44.895,00€.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: