Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση κιν/φου ΑΣΤΡΟΝ Δήμου Μενεμένης», με αρ. μελ. 64/2009 και προϋπολογισμό 285.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

395

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο