Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις στις κλιματιστικές μονάδες και στα Η/Μ του ΑΣΤΡΟΝ» με αρ. μελ. 50/2009 και προϋπολογισμό : 44.485,90 €.

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: