Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ», με αρ.μελ. 27/2009.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: