Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αριθμ. μελ. 47/09 και προϋπολογισμό 4.910.462,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

049

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: