Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ. 67/2011 και προϋπολογισμό : 12.619,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: