Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της πράξης « Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: