Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα – β’ απόσπασμα» (αριθ. Μελέτ. 10/2003).

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο