Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού επί της οδού Ελευθερίας» (αριθ. Μελέτ. 28/2010).

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: