Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: