Έγκριση προβολής κινηματογραφικών ταινιών για τη θερινή περίοδο. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: