Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2012

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: