Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ» του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

410

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: