Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Γρ. Αξωνίδη έτους 2014

Αριθμός Απόφασης:

451

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: