Εγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 κληροδοτήματος Γρ. Αξωνίδη.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: