Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 κληροδοτήματος Γρηγορίου Αξωνίδη

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: