Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΔΕΔΑΜ 2011 - 12

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: