Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΔΕΔΑΜ περιόδου 2/6/2011 έως 31-12-2011

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: