Εγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

344

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: