Εγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

415

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: