«Έγκριση Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: