«Έγκριση υπάρχουσας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο» Σχετ.: Η από 02.03.2022 αίτηση του κου Σταματούδη Γεώργιου.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: