Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: